Samarbetsjakten

Detta är en flexibel och bra aktivitet med högt tempo, där vi kan styra tiden efter era önskemål. Övningen går att genomföra för både små och stora grupper.

Övningen startar med en aktion där lagen köpslår om saker (t.ex. Segways, cyklar, skattkartor, strandkitt osv.) som man kan ha fördel av när själva jakten på poäng börjar. 

Efter aktionen delas uppdragen ut och tiden startar. Nu har man bestämd tidsram på sig att hinna utföra så många uppdrag som möjligt. Laget måste samarbeta och fördela uppgifter till rätt person/personer, allt för att optimera poängsamlandet.

 Skattkistor kommer placeras ut som i sin tur innehåller uppdrag som ska lösas. Det kan vara att bygga en pyramid med givna medel, skapa det bästa sandslottet mm. Uppdragen kräver ett bra samarbete och en god kommunikation i varje lag.

När tiden är ute återsamlas lagen, poängsummeringen sker och det vinnande laget koras.

Priset nedan är bara en indikation, kontakta oss för en mer exakt prisbild.

8 - 50 personer

51 - 100 personer

101 + personer